Skip to content
 • PRODUCTS

  Bizz Profile

  One hub for all consultant profiles
  Client cohesive offers and overview
  Share CVs online with clients
  Flexible profile presentation   
  Read more about Bizz Profile

  Bizz Planner

  Get up to speed by better planning and overview for your business. It's key to secure long term growth. The module Bizz Planning is designed to help consultant businesses.
   
  By visualizing your business data, the consultant manager, management team, and sales can follow and filter to understand better where to focus their efforts.
   
  Read more about Bizz Planner

  Bizz Subcontractor

  Do you get more inquiries than you can handle and need to find more skilled consultants? A subcontractor network can be the solution. 
   
  Manage invited professional's profiles and respond to assignment requests with the subcontractors' profiles in your company's unique CV templates. 
   
  Read more about Bizz Subcontractor
 • PRICING
 • BLOG
 • ABOUT
 • HELP CENTER
 • SIGN IN

Hur snabbt går det att komma igång med Bizzcoo?

James Stikå 9 november 2022

Onboarding - Bizzcoo

Vi vill att introduktionen till Bizzcoos system ska vara smidig och enkel. I den här artikeln tipsar vår Customer Success Manager Mikaela på hur din verksamhet på ett effektivt sätt kan implementera Bizzcoos system!

2-3

Untifrån kundens behov

En onboarding är inte den andra lik, vi utgår ifrån kundens behov,  berättar Mikaela. Men i grunden finns alltid tre steg:

 1. pre-onboarding 
 2. onboarding 
 3. uppföljning

Onboardningen är en mycket viktig resa för att bolaget och alla medarbetare ska kunna maximera nytta med Bizzcoo. Det är därför vi lägger extra mycket fokus på denna del, dvs att man tar reda på hur onboardingen ska gå till, därefter verkställa den och sedan följa upp.

Onboarding i tre steg

1. Pre-onboarding

I det första mötet sätter vi in oss i bolaget så mycket som möjligt. Vi gör en plan för onboardningen, förväntningar, vilka som ska vara med, datum och fokus. Mötet innefattar: 

 • Planering
 • Målsättningar
 • Processgenomgångar

Beroende på kundens behov eller storlek kan det även vara med punkter som system som ska integreras via API eller anpassningar till företagets arbetsätt. Eller om de t ex har egna CV:s som ska implementeras? Vilka som ska ha vilken access till Bizzcoo.  

2. Onboarding

Under detta stadie sker implementeringen. Onboardingen innefattar:  

 • Support
 • Instruktioner
 • Demo trainings

Kunderna har dessutom möjligheten att sätta regelbundna demo trainings en gång i halvåret för nya konsulter.

I nuläget skickas det alltid ut material i form av instruktioner utifrån roll:

 • Company owner - har tillgång till hela systemet och/eller är administrativt systemansvarig.
 • Team manager - t ex en konsultchef som har tillgång till sitt team eller säljare som har tillgång till alla konsulter.
 • Standard user - t ex konsulter som har tillgång till sitt CV.

Det finns även ett videobibliotek med How to-videos

3. Uppföljning

Sista delen är uppföljningar och är oftast 2 veckor efter onboarding. Detta stadie innefattar: 

 • Avstämningar
 • Uppdateringar 
 • Road back på pre-onboarding

Frågor som kan lyftas fram:

 • Hur har det gått eller hur går det? 
 • Är systemet så som ni vill att det ska fungera?
 • Har tidigare förväntningar uppnåtts? 

Beroende på vad kunden vill kan man ha kontinuerliga uppdateringar eller avstämningar för att se hur det går. Det kan vara regelbundna möten en gång per månad eller kvartal. Vi skräddarsyr alltså både onboarding och hela customer success processen för varje enskild kund!

 

Hur snabbt går uppstarten? 

Det är kunden som väljer hur snabbt Bizzcoos platform ska implementeras i ens företag, säger Mikaela. Vill man komma igång riktigt snabbt, skippar man testkonto-fasen och få direkt tillgång till plattformen. Vi har haft kunder som haft demo möte, därefter ett testkonto och dagen efter börjat använda Bizzcoos plattform. Vill man ha hjälp att scripta in CV:s t ex i Bizz Profile eller ha ett kundunikt CV, tar det några dagar till.

Är det en mer komplex organisation eller kund är det viktigt att alla bitar är t ex organisationsstrukturen är rätt implementerade, vilket kan kräva mer planering och ta längre tid.

 

Det är enkelt!

Det bästa med Bizzcoos onboarding är att när varje intresserad person testar plattformen, så är det det första de säger: "Det här är enkelt", berättar Mikaela.

Något annat bra är att man kan göra onboardingen mer komplicerad om man vill det. Vill man djupdyka utifrån behörighetstyper och att man kan skräddarsy i plattformen blir det mer komplicerat. Man får alltså själv sätta nivån på hur man vill introduceras till Bizzcoo. 

Den feedback vi får av våra kunder är också mycket värdefull. Vi vill ta produkten till nästa steg tillsammans med våra kunder!

Det är så roligt med samarbeten där vi alla vill uppnå samma mål tillsammans, att förenkla och förbättra dem mest viktigaste verksamhetsnära processerna.

Mikaela Gernadt
Customer Success Manager