Skip to content
 • FEATURES

  Bizz Profile

  • One hub for all consultant profiles
  • Client cohesive offers and overview
  • Share CVs online with clients
  • Flexible profile presentation   
  Read more about Bizz Profile

  Bizz Planner

  Get up to speed by better planning and overview for your business. It's key to secure long term growth. The module Bizz Planning is designed to help consultant businesses.
   
  By visualizing your business data, the consultant manager, management team, and sales can follow and filter to understand better where to focus their efforts.
   
  Read more about Bizz Planner

  Bizz Subcontractor

  Do you get more inquiries than you can handle and need to find more skilled consultants? A subcontractor network can be the solution. 
   
  Manage invited professional's profiles and respond to assignment requests with the subcontractors' profiles in your company's unique CV templates. 
   
  Read more about Bizz Subcontractor
 • PRICING
 • BLOG
 • ABOUT
 • SIGN IN

Marshmallowtestet för växande konsultbolag

Petra Ranhem 4 maj 2022

Tre learnings från konsultbolag som lyckats med framgångsrik tillväxt.

 1. Bra struktur = högre vinstmariginal
 2. Tid för att bygga kultur och kompetens

 3. Marshmallowtest för konsultbolag

Alltid utvecklas

En del i Bizzcoos egen utvecklingsresa är att vi en gång i veckan delar learnings från bolag i konsult- eller andra branscher och kombinerar det med våra egna erfarenheter. Det kan till exempel vara en artikel vi läst eller ett bolag som löst ett problem på ett nytt sätt, dvs sådant som får oss att reflektera över hur det är att driva företag framåt.

Nyligen diskuterade vi vad som särskiljer de (konsult)bolag som snabbt och smidigt lyckats med sin tillväxt och de som står och stampar. Vi hittade tre områden där vi tydligt kan se skillnader:

 

Bra struktur = högre vinstmariginal

Att ha kontroll på verksamhetens intäkter och kostnader kan vara svårt när verksamheten växer men det är grunden för att bibehålla eller öka sin vinstmarginal. Grundförutsättningen för kontroll är i sin tur en struktur byggd på skalbara processer och gemensamma arbetssätt. Alla konsulter, alla uppdrag och resurssplanering i ett och samma verktyg ger inte bara snabb överblick av pågående och kommande affärer utan även realtidsbild av nuläget. Då kan man enklare planera och parera för olika scenarion samt optimera intäkter och kostnader.

 

Tid för att bygga kultur och kompetens

Tillväxt handlar inte bara om att öka antal uppdrag och rekrytera fler konsulter. Minst lika viktigt är att utveckla och behålla de konsulter och medarbetare man har idag. Att hitta tid för att bygga bolagets kultur och kompetens är ett område som framgångsrika tillväxtbolag prioriterar. Flera grundare vittnar om att det är lätt att fokusera på att lösa kortsiktiga kundfrågor och tappa fokus på det minst lika viktiga men lite mer långsiktiga som konsulters kompetensutveckling eller hur vi stärker bolagets kultur. Summan av de dagliga tidsvinsterna ger tid och förutsättningar för långsiktigt arbete. Ge alla anställda enkel tillgång hela bolagets CV-databas, låt dem hitta kandidater för uppdrag de ser hos kunden. Minska arbetet inför vecko- eller månadsrapporten när alla har samma beräkningsunderlag och arbetssätt.

 

Marshmallowtest för konsultbolag

Flera av våra kunder önskar att de växlat upp tidigare men det är enkelt att vara efterklok. Det är svårt att inse vinsten med att sätta nya rutiner, processer och arbetssätt tidigt med få inblandade, det känns inte lika kritiskt då.

Att skapa ett hållbart arbetssätt som är enkelt att skala upp tidigt i ett bolags resa är som ett marshmallowtest. Lite tillväxt snabbt eller högre tillväxt långsiktigt - det är bara att välja.

Utgå från var ni vill vara om två - tre år och hur ni tror era framtida effektiva arbetssätt ser ut. Börja arbeta så redan idag, lär upp alla nyanställda och optimera arbetssätt. Misstaget är att tro att man kommer hinna förändra mitt uppe i en tillväxtfas. Då är tempot högt och det är svårt att välja vad man ska lägga kraft på.

Det är som att välja mellan en marshmallow nu eller två i framtiden när det gäller konsultbolagens tillväxt… 

Vad väljer du?

 

 

BIZZ GROW

Är ni ett mindre konsultbolag vill öka sina möjligheter till tillväxt? Varje månad ger Bizzcoo  möjligheten till två konsultbolag med mellan 10 - 50 konsulter att förbättra sitt arbetssätt.

Vi kallar erbjudandet Bizz Grow. Läs mer och ansök för att bli en av två bolag som börjar denna månad