Skip to content
 • FEATURES

  Bizz Profile

  • One hub for all consultant profiles
  • Client cohesive offers and overview
  • Share CVs online with clients
  • Flexible profile presentation   
  Read more about Bizz Profile

  Bizz Planner

  Get up to speed by better planning and overview for your business. It's key to secure long term growth. The module Bizz Planning is designed to help consultant businesses.
   
  By visualizing your business data, the consultant manager, management team, and sales can follow and filter to understand better where to focus their efforts.
   
  Read more about Bizz Planner

  Bizz Subcontractor

  Do you get more inquiries than you can handle and need to find more skilled consultants? A subcontractor network can be the solution. 
   
  Manage invited professional's profiles and respond to assignment requests with the subcontractors' profiles in your company's unique CV templates. 
   
  Read more about Bizz Subcontractor
 • PRICING
 • BLOG
 • ABOUT
 • SIGN IN

Bizz Lab: Trender som utvecklar konsultbolag

Petra Ranhem 4 oktober 2021

Fem trender som utvecklar morgondagens konsultbolag.

Måste det vara så här? ”Varför ska konsulter säljas på timme och till timpris? Jag började tänka i nya banor och insåg att bara för att det är på ett sätt just nu så behöver det inte vara så för alltid. Solita är i teknisk framkant men vill även vara det ur ett företagsperspektiv. Det är upp till oss själva att skapa det!”

Frida Carling fick en aha-upplevelse i somras  och det blev riktigt intressant när hon ställde frågan Måste det vara så här? med ett Solita perspektiv.

Det blir inledningen när vi träffar Frida Carling, Director Operations Solita Data, för att prata tillväxt och vilka trender som påverkar både konsultbolag. Bolaget är ett av de snabbast växande konsultbolagen i Sverige och Finland.

 

Sammanfattning fem trender:

Frida ser fem trender som kan hjälpa konsultbolag att utvecklas till bättre företag och med bättre leveranser till kunden. Flera av trenderna kräver att man utmanar sitt bolag med "Måste det vara så här? " för att möta dem.  

 1. Datadriven strategi ger kompetenskonkurrens från kund
 2. Konkurrensen ökar - vikten av en tydlig profil
 3. Teknisk skuld vs. hållbart & framtidsäkrat
 4. Leading vs Lagging Indicators & KPI:er
 5. Konsultteam vs individ

1. Datadriven strategi ger konkurrens från kund

Från att företag tidigare försökte hitta en billig offshorelösning för sitt konsultbehov, är det i dag tydligt att företag är mer intresserade av onshore- eller onsitekonsulter. Men idag, när fler företag förstår värdet med data och vad de kan göra med den, så ökar trenden och behovet att ha kompetensen inhouse.

"Företagen vill ha både data samt kompetens om den, nära de egna verksamheten. Dels för att minska att kompetensen försvinner bort med externa konsulter, dels för att data är en viktig strategisk tillgång och ger möjlighet att öka bolagets innovationstakt." Frida förtydligar: Det betyder att man som ett konsultbolag inte bara konkurrera om kompetens med andra konsultbolag, utan även med sina kunder, som nu vill ha samma kompetens inhouse, i sin linjeorganisation." 

 

2. Konkurrensen ökar - vikten av en tydlig profil

När konkurrensen om konsulternas kompetens ökar blir det viktigt att tydligt särskilja sig som konsultbolag, både för att attrahera konsulter och kunder. Vad ser man som sina spetskompetenser och vad står man för som bolag? Helheten är viktig för att behålla de bästa konsulterna.

Hos Solita ska alla ha ”Passion for Data”, vilja driva utvecklingen framåt och vara stolta över det man har byggt hos kunden. För att långsiktigt bibehålla passionen krävs kontinuerlig kompetensutveckling” säger Frida och fortsätter: ”Vi är tydliga gällande vår tre ben - Affären, Kunden och Människan - alla tre måste mår bra för att Solita ska vara ett framgångsrikt företag.

 

3. Teknisk skuld vs. hållbart & framtidsäkrat

Legacysystem och teknisk skuld står ofta i vägen för kontinuerlig och innovativ utveckling. Allt fler företag inser att man behöver man bygga system och plattformar som är långsiktigt hållbara för att inte öka den tekniska skulden och tappa fart. Fortfarande är det enklare att välja en kortsiktig lösning när verksamheten kräver snabba resultat.

”Vi tar gärna en tuff diskussion med våra uppdragsgivare kring vikten av att undvika enkla lösningar och genvägar för system och plattformar. För att kunna ha kontinuerlig utveckling som mål, måste man bygga robust och framtidsäkrat. Detta krävs för att inte öka den tekniska skulden och lägga till fler system som snabbt blir legacy.” säger Frida.  

 

4. Leading vs Lagging Indicators & KPI:er

För att bli snabbväxande och framgångsrika måste företaget veta vad de gör rätt och vad de måste korrigera. Idag tittar ledningen främst på numerisk och historisk data. Men det räcker inte för ett modernt konsultbolag. För att nå målen måste alla i bolaget känna sig delaktiga och konsultbolag behöver komplettera med leading, dvs framåtblickande, indikatorer och KPI:er.

"På Solita ser vi en framtid med mer autonoma och självbestämmande team som arbetar med tydliga mål, tydligt engagemang och självledarskap. Det betyder att vi behöver KPIer som fokuserar på framåtriktade aktiviteter och stödjer vårt mål i stället för historisk data som t ex beläggningsgrad och fakturerade timmar. Rätt leading indicators och KPI:er har större möjlighet att motivera konsulter samt skapa engagemang och delaktighet inom bolaget.”

 

5. Konsultteam vs individ

En tydlig skillnad mellan den finska och svenska konsultvärlden är att i Finland är det vanligare att sälja hela team. Frida lyfter tre fördelar för företag som köper projektleverans i stället för enskilda individers CV.

 • Konsulter i team ger snabbare resultat. Ett välfungerande team med duktiga ledare som kan leverera mer än summan av alla individer.
 • Minskad risk för konkurrens på uppdraget mellan individuella konsulter från olika bolag. Minskad risk för samarbetssvårigheter.
 • Teamet har gemensamt ansvar för leveransen.

 

"I Sverige CV-shoppar gärna företag eller en projektledare enskilda konsulter för att hitta de bästa individerna. Solita som i grunden är ett finskt bolag ser stora fördelar med att erbjuda team i stället för individ. På Solita arbetar konsulter på kunduppdrag i ”T-shaped teams”. Alla konsulter har en fördjupande specialitet men även en grundläggande kunskap och ansvar för hela projektet. Om någon är sjuk kan en annan hoppa in."

 

Om Frida Carling

Frida-Carling-_CV-2Frida Director Operations Data Solita Sweden och sitter med i ledningsgruppen. Hon har kombinerat ansvar för Delivery, Staffing, lönsamhet samt är Key Account management för några kunder. No-Rules-Rules

Frida är intresserad av frågor om ledarskap och hur människor fungerar. Hennes nästa bok blir Netflix - No rules rules…