Skip to content
 • FEATURES

  Bizz Profile

  • One hub for all consultant profiles
  • Client cohesive offers and overview
  • Share CVs online with clients
  • Flexible profile presentation   
  Read more about Bizz Profile

  Bizz Planner

  Get up to speed by better planning and overview for your business. It's key to secure long term growth. The module Bizz Planning is designed to help consultant businesses.
   
  By visualizing your business data, the consultant manager, management team, and sales can follow and filter to understand better where to focus their efforts.
   
  Read more about Bizz Planner

  Bizz Subcontractor

  Do you get more inquiries than you can handle and need to find more skilled consultants? A subcontractor network can be the solution. 
   
  Manage invited professional's profiles and respond to assignment requests with the subcontractors' profiles in your company's unique CV templates. 
   
  Read more about Bizz Subcontractor
 • PRICING
 • BLOG
 • ABOUT
 • SIGN IN

Koll på kompetens och tid ger konkurrensfördelar

Petra Ranhem 21 juni 2022

"Tidsfaktorn har blivit kritisk för konsultköparna", säger Madeleine Söderman på Bizzcoo i Computer Sweden - Rätt person på rätt plats en kamp mot klockan för konsultbolagen – då räcker det inte med Excel.

I artikeln förklarar hon att inte bara kompetens är kritiskt för kunden utan även att hastigheten i samarbetet mellan konsultbolag och kund är viktigt. Genom ett bättre stöd minskas behovet av interna avstämningar eller långa mailslingor. 

Positiv effekt när Zingtons förändrade sitt arbetssätt

Carl-Johan-Nordh-zingtonEtt konsultbolag som tydligt har förändrat sitt arbetssätt är Zington som använder Bizzcoos plattform sen mer än ett år tillbaka.

Affärsområdeschef Carl-Johan Nordh säger att det framför allt blivit ett lyft tidsmässigt.

 

Interna avstämningar var en tidstjuv 

– En av våra utmaningar var att för mycket tid gick åt till avstämningar mellan ledarna och säljare inför tillsättning av konsulter på uppdrag

När alla fick tillgång till alla konsulter och deras beläggning genom Bizzcoos plattform minskade tidsåtgången för komptensmatchning och dialog om tillgänglighet. 

 

Tid till kund kortat med 50%

Zington kan idag svara sina kunder med bättre matchning betydligt snabbare och de har kortat sina svarstider med 50 procent. 

– Tack vara tydligheten i plattformen kunde vi vara mer proaktiva och presentera rätt kompetens snabbare. Det ger mer affärer och djupare kundrelationer, dessutom får våra ledare tid för fokus på kompetensutveckling och medarbetarna.

Ökad beläggningsgrad

Införandet av Bizzcoo ledde förutom till mer tid för dialog mellan ledarna och konsulter,även till en högre beläggningsgrad hos Zington. 

- Vi ökade vår beläggningsgrad med hela åtta procentenheter, säger han och lyfter fram att det också uppskattats av kunderna.

Läs hela artikeln Rätt person på rätt plats en kamp mot klockan för konsultbolagen – då räcker det inte med Excel i Computer Sweden här.

Computer-sweden-bizzcoo-kompetens-tid