Saas-tjänsten som attraherar olika typer av konsultbolag

Petra Ranhem 5 juli 2021
Bizzcoos grundare Mats Kroona och Madeleine Söderman

Bizzcoos första runda framgångsrikt stängd

Under tidig vår har Bizzcoo onboardat mer än 8500 konsult CV:n och samtidigt stängt sin första runda. Saas-bolaget Bizzcoo som utvecklar nästa generations affärssystem för konsultbranschen, backas av de erfarna konsultprofilerna John Wattin, tidigare grundare av Enator och bl.a. investerare i Sigmas ”avknoppade” konsultbolag Nexer och Petronella Posti, Solita tillsammans med Propel Capital.

”Vårt mål är att bli den smartaste plattformen för konsulthantering”, säger Bizzcoo:s VD och Co-founder Mats Kroona.

Saas-tjänst för konsultbranschen

Bizzcoo är en modulbyggd Saas-plattform för konsultbolag som både vill expandera fort men växa strukturerat för att undvika växtvärk. Konsultbranschens viktigaste KPI är beläggningsgrad, att ha koll på uppdrag och konsulter samtidigt som konsulterna vill utvecklas genom intressanta uppdrag. Allt finns nu samlat i Bizzcoo, från förfrågan, profilhantering och underkonsulthantering till det som behövs efter att en konsult anlitats då avtal, tidsrapportering och fakturering genomförs. Realtidsdata och de väl integrerade modulerna möjliggör en smidig rapporteringsfunktionalitet inklusive en avancerad prognos- och scenarioplanering direkt i verktyget.

Vi ser tydligt att konsultbolagen blir mer produktiva när de är digitaliserar processernaFokus initialt för Bizzcoo är att underlätta vardagen för konsulter, konsultchefer och konsultsäljare.

Bizzcoo matchar olika konsultbolags affärsmodeler

Trenden var tydlig redan innan pandemin; arbetsmarknaden kommer att bestå till en allt större del av konsulter och frilansare som arbetar tillsammans. Allt fler konsultföretag startar nätverk av underkonsulter. Ett bevis på plattformens flexibilitet är att Bizzcoo direkt attraherat två olika kategorier av bolag i konsultbranschen. Det ledande nordiska konsultbolaget Zington som har en mer klassisk affärsmodell i konsultbranschen och samtidigt som Bizzcoo möter behoven hos Nordens största plattform för distanskonsulter Remotify, där företag kan köpa tjänsten att själva söka bland alla konsulter.

”Vår plattform är bransch- och landsagnostisk vilket gör att vem som helst kan använda den, Zington och Remotify är kvitton på att vi tänker rätt”, säger Mats Kroona. 

 

Kravlistan som la grunden till Bizzcoo

Grundarna Mats Kroona och Madeleine Söderman har en gedigen erfarenhet från IT- och konsultbranschen. Avsaknaden av ett bra verktygsstöd gjorde att de som konsultchef och konsult blev alltmer frustrerade. Till slut blev deras önskelista så lång att de bestämde sig för att börja utveckla den optimala plattformen för framtidens digitaliserade arbetssätt. Önskelistan blev en kravlista och grunden till Bizzcoo var fött. Hösten 2020 blev de antagna till Sting, vässade sin affärsmodell ytterligare och tog fram strategien för framtiden.

För oss är det viktigt att utveckla Bizzcoo utifrån en kombination av våra kunders behov och vår vision om system som underlättar vardagen för konsultbolagen, deras kunder och som deras konsulter uppskattar.

I juni 2021 har bolaget 8 medarbetare och tillsammans med deras kunder finns nu över 8500 CV i systemet.