Skip to content
 • PRODUCTS

  Bizz Profile

  One hub for all consultant profiles
  Client cohesive offers and overview
  Share CVs online with clients
  Flexible profile presentation   
  Read more about Bizz Profile

  Bizz Planner

  Get up to speed by better planning and overview for your business. It's key to secure long term growth. The module Bizz Planning is designed to help consultant businesses.
   
  By visualizing your business data, the consultant manager, management team, and sales can follow and filter to understand better where to focus their efforts.
   
  Read more about Bizz Planner

  Bizz Subcontractor

  Do you get more inquiries than you can handle and need to find more skilled consultants? A subcontractor network can be the solution. 
   
  Manage invited professional's profiles and respond to assignment requests with the subcontractors' profiles in your company's unique CV templates. 
   
  Read more about Bizz Subcontractor
 • PRICING
 • BLOG
 • ABOUT
 • HELP CENTER
 • SIGN IN

Hur många konsultchefer kommer ni att anställa i år?

Petra Ranhem 7 september 2022

Smidig onboarding av nya konsultchefer

Hur många konsultchefer kommer ni att anställa i år? Hur många av era konsultchefer kommer att gå vidare till ett annat bolag? Att antalet jobbannonser för konsultchefer ökar är ett tydligt tecken på en het marknad som både vill och kan växa.


Det är konsultbolag i flera olika branscher som söker nya konsultchefer. Bakgrunden kan vara att bolaget växer och behöver tillsätta ytterligare en konsultchef, eller att en erfaren konsultchef lämnat företaget för ett annat bolag. 

Oavsett anledning så är en smidig onboarding en viktig dela när en ny konsultchef ska anställas. Hur kan ditt konsultbolag skapa de bästa förutsättningarna? 

 

Bästa starten för nästa konsultchef

Som nyanställd konsultchef vill du snabbt kunna visa resultat och behöver en snabb och smidig onboarding för att komma i gång. Helst en strukturerad överlämning där konsultchefen som slutar går igenom arbetsrutiner och processer.

Bästa förutsättningarna fås om den nyanställde konsultchefen får både alla konsulters uppdragstatus samt den plan som finns överenskommen med konsulten i den senaste uppföljningen och utvecklingsdialogen. Viktigt är också en genomgång av kunders historik och potential samt hur beläggningsplaneringen och prognosen ser ut. En bra onboarding som gör att man blir trygg och snabbt kan vara 100% igång med arbetet med sina konsulter och kunder. 

 

Verkligheten vs drömmen 

I verkligheten har konsultchefen som ska efterträdas ofta hunnit sluta innan den nya är på plats. Eventuellt har en annan konsultchef fått hoppa in och hjälpa till parallellt med sina egna uppgifter. Det finns ingen tydlig överlämningsprocess och den som slutar har sällan tid att skriva ihop en sammanfattning på individnivå. Mycket finns dokumenterat i mail mellan den tidigare konsultchefen och dennas konsulter, något som den nya konsultchefen inte har tillgång till. 

Känner du igen dig och ditt bolag? Troligtvis har ni ambitionen att ha en snygg onboardning men den fungerar inte alltid. Det är logiskt att ni vill att den nya konsultchefen snabbt ska komma upp i 100% arbete och att inga uppdrag eller konsulter ska hamna mellan stolarna. 

 

Stödsystem för konsultbolag underlättar för nya konsultchefer

Det finns stora fördelar i att investera i ett stödsystem framtaget specifikt för konsultbolag som innehåller alla konsulters CVs, utvecklingsdialoger samt alla uppdrag och kunddialoger finns på ett och samma ställe. För en ny konsultchef underlättar det onboardingen och den första tiden som anställd enormt. 

 

Fördelar för konsultchefen

Ett bra stöd för den nya konsultchefen krävs för att den ska känna sig trygg att all data och information finns tillgängligt. Inte behöva leta efter CVs eller excelfiler. Det minskar risken för att konsultchefen ska känna sig osäker och minskar även tiden till att konsultchefen är 100% på banan och kan leverera fullt ut. Men det är inte bara viktigt för den nya konsultchefen, det blir en win-win situation även för bolaget, konsulterna och kunden.

För konsultbolaget betyder det

 • Minimera risken att kunder och uppdrag hamnar mellan stolarna
 • Konsultchefen snabbt får överblick och i god tid kan säkerställa att konsulterna har nya uppdrag när pågående uppdrag tar slut.
 • Enklare att rekrytera nya konsulter då konsultchefen enkelt kan få en överblick av nuvarande kompetenser i teamet och de kompetensgap som finns i förhållande till kundernas behov.
 • Enklare rapportering och uppföljning av KPI då all data existerar på ett ställe och inte riskerar att finnas i den tidigare konsultchefens excelbibliotek. All historisk data, nutid och prognos integrerat i en dashboard.
 • Kan släppa en konsultchef som vill gå vidare snabbt, då all kritisk information och data finns tillgänglig och transparent.

För konsulterna i teamet betyder det:

 • Att den nya konsultchefen har en överblick av uppdrag, kund och planer för kompetensutveckling redan innan. Det möjliggör för att första mötet med teamets konsulter kan handla om att lära känna varandra.
 • Mindre osäkerhet kring att det som konsulten kom överens om med tidigare konsultchefen fortfarande gäller. Med digitalt dokumenterad kompetensutveckling och tydliggjorda vilka fokus eller kompetensområden som konsulten vill arbeta inom, är det enkelt att prata om nästa steg eller uppdrag. Konsulten behöver inte oroa sig för att endast finns dokumenterat i ett mail hos den gamla konsultchefen. 

För kunden betyder det 

 • Att uppdragen kan fortsätta obehindrat och att nya uppdrag matchas med rätt konsulter och att kontinuiteten bibehålls. 
 • Att den nya konsultchefen enkelt kan ta över dialogen och har all fakta om tidigare samarbeten samt hur planen framöver ser ut. 
 • Att kontaktpersoner och avtal finns samlade på ett ställe. 

 

Minska osäkerhet och risk vid onboarding

Oavsett hur många konsultchefer ni ska rekrytera i år och oavsett om det är för att ni ska växa eller för att personer slutar så ger ett system som Bizzcoo, som är utvecklat specifikt för konsultbolag, stora fördel både i det dagliga arbetet för att skapa en bra arbetsplats för alla som arbetar på ett konsultbolag. 

Vi delar gärna med oss av hur man gör onboarding effektivare för dina nya konsulter. Boka ett möte så berättar vi mer.