Skip to content

Bizz Lab - Insikter om kompetens och konsultbolags vardag: konsultchef

Latest Posts

Hur behålla konsultbolagets tillväxt när kunderna drar ner

Konsultbolagens nya verklighet Det nya ekonomiska läget har påverkat många branscher. Det är tydligt att beteendet hos många av konsultbolagens kunder har förändrats utifrån..

Read More

Räcker ett CRM för konsultbolagets behov och utmaningar?

CRM - Nyckel till framgång för konsultbolag Grunden för ett bolags framgång är att ha koll på leads, kunder och sin pipeline. Ett CRM-system är ett måste för alla som arbetar med..

Read More

5 tecken på tillväxtvärk - hur löser konsultbolag det enkelt?

Beläggning, tillväxt och konsultchefens växtvärk För de flesta konsultbolag är det högt tempo just nu, stor efterfrågan och massa uppdrag att välja bland för sina konsulter, men..

Read More

Hur många konsultchefer kommer ni att anställa i år?

Smidig onboarding av nya konsultchefer Hur många konsultchefer kommer ni att anställa i år? Hur många av era konsultchefer kommer att gå vidare till ett annat bolag? Att antalet..

Read More