Skip to content

Bizz Lab - Insikter om kompetens och konsultbolags vardag: CaaS - Competence-as-a-Service

Whereuare tjänsten distansarbete som affärsmodell - Bizz Database

Ny affärsmodell och virtuella assistenter

Read More

Latest Posts

Tre trender bakom ökat intresse för Competence-as-a-service

Smart använda digitala tjänster löser behoven. Tre trender som driver nytänket inom konsultbranschen starkt påeldat av effekterna av pandemin där vi har insett att förändra ett..

Read More

Utvecklar morgondagens tech-talanger med inspiration från idrotten

INDIVIDEN BYGGER FÖRETAGET Hur hittar man rätt individer som trivs och utvecklas över tid? Hur bygger man ett framgångsrikt konsultbolag med ett stort fokus på lärande och där..

Read More