Skip to content

Bizz Lab - Insikter om kompetens och konsultbolags vardag: Kompentensutveckling

Fördelar för ditt företag att satsa långsiktigt på skills

Fördelar med att satsa på skills i företaget

Read More

Latest Posts

Top 5 soft skills som är viktiga för alla bolag - Bizzcoo

Soft Skills - hur kan det hjälpa företaget? Soft skills är färdigheter som efterfrågas i alla yrken. Det kan beskrivas som ens personliga egenskaper eller personlighetsdrag. Vill..

Read More

Tips på att utveckla dina soft skills - Bizzcoo

Soft Skills - hur kan det hjälpa dig? Soft skills är färdigheter som efterfrågas i alla yrken. Det kan beskrivas som dina personliga egenskaper eller personlighetsdrag. De är inte..

Read More

Mikaelas inspiration: Unhappiness is just a thought in your head

Att få en ny kollega betyder att nya åsikter och tankar tillförs teamets diskussioner och möten. Det kan både vara utmanande men även mycket givande och inspirerande. Vår nya..

Read More

Upskill eller reskill i år? Bizzcoos guide till intressanta kurser

Vill du lära dig något nytt i år? Kanske fördjupa dig inom ditt specialområde eller få helt ny kunskap? Bizzcoo tipsar om var vi hittar intressanta kurser!

Read More

Köpa upp, underkonsult eller att bli uppköpt

Här är tre tillväxtstrategier som blir allt vanligare när organisk tillväxt genom rekrytering blir allt mer tuffare för konsultbolag.

Read More