Skip to content

Bizz Lab - Insikter om kompetens och konsultbolags vardag: driva konsultbolag

Behöver verkligen konsultaffären ett eget system?

Read More

Latest Posts

Analysera beläggningsgraden smartare

Smartare analys av ditt konsultbolags tillväxtsförmåga. Ekonomisystemen kan ge bra bild av bolagets nuvarande omsättning och prognos, men beläggningsgrad är den tydligaste..

Read More

5 tips för att smidigare driva ett konsultbolag

Har du blivit hemmablind? När man driver ett konsultbolag som har ambitionen att växa kan det vara lätt att bli lite hemmablind. Fokus är på kund, konsult och kostnader på repeat.

Read More