Skip to content

Bizz Lab - Insikter om kompetens och konsultbolags vardag: Bizz Network

Latest Posts

Växa med underkonsultnätverk 

Växa med underkonsultnätverk Hur bygger man ett kvalitativt underkonsultnätverk som blir en värdefull del av ditt konsultbolags framtida tillväxt? Under de senaste åren har..

Read More

Tre trender bakom ökat intresse för Competence-as-a-service

Smart använda digitala tjänster löser behoven. Tre trender som driver nytänket inom konsultbranschen starkt påeldat av effekterna av pandemin där vi har insett att förändra ett..

Read More