Skip to content

Bizz Lab - Insikter om kompetens och konsultbolags vardag: Kompetens

Distributed teams

Att bygga bolag med ett distribuerat team från "day one"

Read More

Latest Posts

5 Sommartips för en härlig sommar och konsult-intresserade

Njut av sommaren. Nu är det sommar och då är det viktigt att ta vara på den. Frågan är bara hur? För att nyttja sommaren på bästa sätt har vi listat fem sommartips som kan..

Read More

Top 5 soft skills som är viktiga för alla bolag - Bizzcoo

Soft Skills - hur kan det hjälpa företaget? Soft skills är färdigheter som efterfrågas i alla yrken. Det kan beskrivas som ens personliga egenskaper eller personlighetsdrag. Vill..

Read More

Tips på att utveckla dina soft skills - Bizzcoo

Soft Skills - hur kan det hjälpa dig? Soft skills är färdigheter som efterfrågas i alla yrken. Det kan beskrivas som dina personliga egenskaper eller personlighetsdrag. De är inte..

Read More