Skip to content

Top 5 soft skills som är viktiga för alla bolag - Bizzcoo

James Stikå 15 mars 2023

Soft Skills - hur kan det hjälpa företaget?

Soft skills är färdigheter som efterfrågas i alla yrken. Det kan beskrivas som ens personliga egenskaper eller personlighetsdrag. Vill du som ledare hjälpa dina medarbetare att förstå soft skills? De är inte lika inlärningsbara som hard skills men har ändå en stor betydelse för företagets framgång och fortsätta verksamhet. 

Även om hard skills fortfarande är viktigt, kan soft skills hjälpa företaget att skapa bättre teamwork, större produktivitet och effektivitet.

Top 5 soft skills 2023

Det här är top 5 soft skills som alla bör fokusera på under 2023, enligt LinkedIn

  1. Kommunikation: Att kunna kommunicera dina idéer, tankar och åsikter kortfattat så att människor kan förstå vad du menar. 

  2. Tidshantering: Med ökningen av distansarbete har tidshantering blivit ännu viktigare för att bygga förtroende hos din arbetsgivare och visa det värde du tillför teamet. 

  3. Kritiskt tänkande: Förmågan att förstå och hantera en situation baserat på tillgänglig fakta och information. 

  4. Problemlösning: Komma med lösningar och hitta nya sätt att lösa problem. 

  5. Interpersonella färdigheter: De förmågor en person behöver för att kunna kommunicera positivt och effektivt med andra. För att bygga relationer och kunna samarbeta med team globalt.

3 Tips på att utveckla medarbetarnas soft skills

Utbilda ditt team med dessa 3 tips för att säkerställa att deras kompetens matchar framtidens krav och skapar större effektivitet.

  1. Förstå dina soft skills: Du måste ha en förståelse för vilka dina soft skills är. Genom att ta reda på varför soft skills är viktigt och vilken betydelse just dina soft skills har i arbetsmarknaden blir det enklare att utveckla dem. 

  2. Skapa ett Growth Mindset: Var öppen för förändring, feedback och kontinuerligt lärande. Var inte rädd för att misslyckas, det är alltid meningsfullt att försöka då din hjärna övar på att lära sig nytt. Oavsett vilka begåvningar och färdigheter du har kan du alltid utvecklas och bli bättre. 

  3. Självreflektera: Soft skills är en del av din personlighet, därför måste du tillåta dig att reflektera över din personlighet och ditt beteende. Undersök dina styrkor och svagheter. Kan du identifiera något hos dig själv du kan förbättra? Fråga även vänner eller kollegor vilka soft skills de kan identifiera hos dig.
 Ladda ner vår Skills Guide! 

Vi har tagit fram den perfekta guiden för hur du som ledare kan utveckla ditt konsultbolags skills- och kompetensarbete 2023! 🚀

MQL -The consulting business  mailhuvud Bizzcoo

Guiden innehåller:
- Checklista: För att komma igång 
- Tips & inspiration 
- Möjligheter & utmaningar med skills

Utvecklingen går snabbt framåt och med de senaste metoderna och insikterna finns det mycket nytt att ta till sig. 

Ladda ner guiden nu, snabbt, enkelt och gratis!