Skip to content

Bizz Lab - Insikter om kompetens och konsultbolags vardag: Bizz Planner

Latest Posts

Hur behålla konsultbolagets tillväxt när kunderna drar ner

Konsultbolagens nya verklighet Det nya ekonomiska läget har påverkat många branscher. Det är tydligt att beteendet hos många av konsultbolagens kunder har förändrats utifrån..

Read More

Konsultbolagens budget - känsla eller fakta

Budget - känsla eller fakta? Går det att driva ett konsultbolag genom att sätta budget och mål baserade på känsla? Nej, säger de flesta, men några säger ja, speciellt när de är..

Read More

5 tecken på tillväxtvärk - hur löser konsultbolag det enkelt?

Beläggning, tillväxt och konsultchefens växtvärk För de flesta konsultbolag är det högt tempo just nu, stor efterfrågan och massa uppdrag att välja bland för sina konsulter, men..

Read More

Tre dimensioner: Nuläge, prognos och historik...

Koll på konsultbolagets tillväxt med tre dimensioner av data Idag har de flesta konsultbolag en bra struktur och process för CV-hantering av sina konsulter eller underkonsulter...

Read More

Zington works smarter with Bizzcoo as new planning and reporting tool

Zingtons energy and focus are always on the customer’s digitalization projects and the value delivered by their consultants. However, it is also crucial to digitalize your own..

Read More