Skip to content
 • FEATURES

  Bizz Profile

  • One hub for all consultant profiles
  • Client cohesive offers and overview
  • Share CVs online with clients
  • Flexible profile presentation   
  Read more about Bizz Profile

  Bizz Planner

  Get up to speed by better planning and overview for your business. It's key to secure long term growth. The module Bizz Planning is designed to help consultant businesses.
   
  By visualizing your business data, the consultant manager, management team, and sales can follow and filter to understand better where to focus their efforts.
   
  Read more about Bizz Planner

  Bizz Subcontractor

  Do you get more inquiries than you can handle and need to find more skilled consultants? A subcontractor network can be the solution. 
   
  Manage invited professional's profiles and respond to assignment requests with the subcontractors' profiles in your company's unique CV templates. 
   
  Read more about Bizz Subcontractor
 • PRICING
 • BLOG
 • ABOUT
 • SIGN IN

Tillväxtvärk och hög beläggningsgrad - hur löser konsultbolag det enkelt?

Petra Ranhem 15 november 2021

Beläggning, tillväxt och konsultchefens växtvärk

För de flesta konsultbolag är det högt tempo just nu, stor efterfrågan och massa uppdrag att välja bland för sina konsulter, men tuffare att rekrytera nya konsulter. För många konsultchefer handlar det om att optimera och det dyker upp frågor som:

 • Hur maximerar vi beläggningen smartast ur ett konsultperspektiv?
  Vilka är de bästa uppdragen för mina konsulter både ur konsultens egen preferens och utvecklingsplan samt beläggningsperspektiv? 

 • Skapar vi äkta tillväxt i det höga tempot?
  Eller springer vi bara snabbare, utan tydlig riktning? Hur kan vi se att vi gör rätt saker idag. 

 • Beräknar vi beläggningsgraden på bästa sätt?
  Det höga tempot och kreativa lösningarna vi gör för att säkerställa kundens uppdrag gör att ibland känns det som vi jämför äpplen med päron? 

 

Känner ni av att positiv ”Tillväxt skapar växtvärk”?

Växtvärk är en positiv känsla av att företaget växer. Precis som när man var liten och  fick nya, större skor eller om familjen växer, troligtvis en större bil.

Precis på samma sätt är det för många konsultbolag. Förhoppningsvis inser man i tid att man inte "uppgraderar" så uppstår problem eller ”växtvärk” som ett tecken på att man inte hängt med och anpassar arbetssättet till sin tillväxt.

 

Fem tecken på växtvärk för en konsultchef

1. Att du missar konsulternas önskemål kring kompetensutveckling och typ av uppdrag. 

Devisen: Konsulter som trivs och utmanas ger nöjdare kunder stämmer, är viktigt för konsultbolag som satsar på tillväxt. Den som bäst tar hand om sina konsulter, minskar troligen behoven av nyrekrytering. 

Lösning: Addera önskemål om utveckling i konsultens profil.

bizz profile kompetensdialog competence dialog consultant-webpI avstämningssamtal med konsulten är det lätt att fånga in önskemål om utveckling av specifika kompetenser eller typ av framtida uppdrag. Dokumentera  och ha dem lätt tillgängliga när du matchar mot uppdrag. Antingen som en kommentar i konsultens profil eller genom konsulten markerar kompetenser som man vill utveckla i framtida uppdrag. 

 

2. Att du känner dig osäker på de olika uppdragens längd eller senaste ändringar?

När konsulterna är lediga för nya uppdrag? Du är säkert inte den enda på ditt bolag som har samma frågor. Då är det bra att se över hur ni gemensamt arbetar i företaget. 

Lösning: Skaffa bättre stöd för bemanningsplanering
Bizzcoo Bizz Planner overview assignments

Titta på systemstöd för beläggningsplanering eller resursplanering. Då får du enkel översikt över teamets och bolagets alla uppdrag och när dina och övriga konsulter är lediga för nästa uppdrag.

 

3. Att du vill få ut dina konsulter på intressanta uppdrag men har svårt att bevaka matchande potentiella uppdrag.

Uppdrag som du tror kan vara intressanta. Då är det bra att, per konsult, enkelt kunna samla potentiella framtida uppdrag. 

Lösning: Planera in även potentiella uppdrag per konsult

Bizzcoo Bizz planner add customer assigment viewLägg in potentiella uppdrag som kan vara intressant för olika konsulter i er beläggningsplanering. Vänta inte tills uppdragen är signade utan lägg upp för att varje konsult ska ha högre chans att få ett intressant uppdrag. Det ger nöjdare konsulter och minskar risken för att hen byter bolag.

 

4. Att du känner dig osäker på teamets eller konsultbolagets tillväxt, och inte har data för jämförelser.

Första frågan är hur beräknar ni tillväxt? Är det antal fakturerbara timmar, beläggningsgrad eller omsättningsökning? Hur jobbar ni med prognoser? Hur samlar ni underlag? Är det lätt tillgängligt och transparent för alla i bolaget som behöver det?

Lösning: Säkra historisk data för jämförelse med systemstöd 

Bizzcoo Bizz Planner Statistic view no 3Oavsett så behöver du enkelt kunna jämföra förra året, kvartalet eller månaden, med nuläge och prognosen framöver för att säkerställa att ni växer. Det underlättar om planeringssystemet du använder sparar och kan jämföra historisk data med realtidsdata för nuläge och prognos. 

 

5. Att du känner dig osäker på att beläggningsgraden i ert system speglar verkligheten.

Du tycker det är svårt att arbeta med en KPI baserat på beläggningsgrad, speglar den bäst ditt teams verklighet? Vet du hur ditt konsultbolag beräknar er beläggningsgrad? Vad borde ingå i en optimal beräkning av beläggningsgrad? 

Lösning: Anpassningsbar klassificering av aktiviteter och status.

Bizzcoo Bizz Planner filter view 1Alla konsultbolag har inte samma modell för beräkning, så säkerställa att ert system kan anpassas och beräknar på era typer av aktiviteterna.

T ex  om aktiviteten ingår i kalkylen för beläggningsgrad eller inte. T ex uppdrag, intervjuer, utbildning hos kund, egen kompetensutveckling, föräldraledig, aktiviteter med teamet. Vilka olika status på ett framtida uppdrag ska räknas med i beläggningsgraden? Ska muntliga avtal räknas in eller ska bara skriftliga avtal gälla?

 

Skaffa stöd för växtvärk

Uppgradera nuvarande digitalt stöd till att bättre matcha era behov eller börja använd system och välj ett som är byggt för att stötta konsultbranschen behov.

För att underlätta är det viktigt att systemet samlar både konsult- och uppdragsplanering samt kan hantera både prognos och uppföljning i samma verktyg. Att ha allt i samma system är en förutsättning för att ha både historisk och realtidsdata lätt tillgängligt för alla som behöver.

Ett system som är framtaget för konsultbolag och konsultchefer för att stötta deras processer är Bizz Planner.

Fördelen är att företaget får ett strömlinjeformat arbetssätt för konsultchef och övriga som behöver data kring konsultbolagets status idag och prognoser. Det gör inte bara konsultchefer, konsulter och kunder glada, utan även både CFO och HR glada.

Läs mer om funktionerna i Bizz Planner