Skip to content

Tips på att utveckla dina soft skills - Bizzcoo

James Stikå 15 mars 2023
girl in front of a window looking at a phone

Soft Skills - hur kan det hjälpa dig?

Soft skills är färdigheter som efterfrågas i alla yrken. Det kan beskrivas som dina personliga egenskaper eller personlighetsdrag. De är inte lika inlärningsbara som hard skills men har ändå en stor betydelse för företagets framgång och fortsätta verksamhet. Detta är något som arbetsgivare uppmärksammar mer, vilket har resulterat i en större efterfrågan på soft skills.

Även om hard skills fortfarande är viktigt, kan soft skills hjälpa dig att sticka ut från mängden, skapa bättre teamwork och effektivitet.

3 Tips på att utveckla dina soft skills

För att säkerställa att din kompetens matchar framtidens krav har vi listat 3 tips på hur du kan utveckla dina soft skills!

  1. Förstå dina soft skills: Du måste ha en förståelse för vilka dina soft skills är. Genom att ta reda på varför soft skills är viktigt och vilken betydelse just dina soft skills har i arbetsmarknaden blir det enklare att utveckla dem. 

  2. Skapa ett Growth Mindset: Var öppen för förändring, feedback och kontinuerligt lärande. Var inte rädd för att misslyckas, det är alltid meningsfullt att försöka då din hjärna övar på att lära sig nytt. Oavsett vilka begåvningar och färdigheter du har kan du alltid utvecklas och bli bättre. 

  3. Självreflektera: Soft skills är en del av din personlighet, därför måste du tillåta dig att reflektera över din personlighet och ditt beteende. Undersök dina styrkor och svagheter. Kan du identifiera något hos dig själv du kan förbättra? Fråga även vänner eller kollegor vilka soft skills de kan identifiera hos dig.  

Top 5 soft skills 2023

Det här är top 5 soft skills kandidater bör fokusera på under 2023, enligt LinkedIn

  1. Kommunikation: Att kunna kommunicera dina idéer, tankar och åsikter kortfattat så att människor kan förstå vad du menar. 

  2. Tidshantering: Med ökningen av distansarbete har tidshantering blivit ännu viktigare för att bygga förtroende hos din arbetsgivare och visa det värde du tillför teamet. 

  3. Kritiskt tänkande: Förmågan att förstå och hantera en situation baserat på tillgänglig fakta och information. 

  4. Problemlösning: Komma med lösningar och hitta nya sätt att lösa problem. 

  5. Interpersonella färdigheter: De förmågor en person behöver för att kunna kommunicera positivt och effektivt med andra. För att bygga relationer och kunna samarbeta med team globalt. 

Få ditt bolag mer skillsfokuserat!

(För företag)

Skulle du vilja att ditt bolag jobbade mer skills? Tipsa dina kollegor, alternativt om du leder ett team och vill veta hur du kan implementera & få dina medarbetare att förstå värdet av soft skills? Vi har tagit fram den perfekta guiden för hur du kan utveckla ditt konsultbolags skills- och kompetensarbete 2023! 🚀MQL -The consulting business  mailhuvud Bizzcoo
Guiden innehåller:
- Checklista: För att komma igång 
- Tips & inspiration 
- Möjligheter & utmaningar med skills

Utvecklingen går snabbt framåt och med de senaste metoderna och insikterna finns det mycket nytt att ta till sig. 

Ladda ner guiden nu, snabbt, enkelt och gratis!