Skip to content
 • PRODUCTS

  Bizz Profile

  One hub for all consultant profiles
  Client cohesive offers and overview
  Share CVs online with clients
  Flexible profile presentation   
  Read more about Bizz Profile

  Bizz Planner

  Get up to speed by better planning and overview for your business. It's key to secure long term growth. The module Bizz Planning is designed to help consultant businesses.
   
  By visualizing your business data, the consultant manager, management team, and sales can follow and filter to understand better where to focus their efforts.
   
  Read more about Bizz Planner

  Bizz Subcontractor

  Do you get more inquiries than you can handle and need to find more skilled consultants? A subcontractor network can be the solution. 
   
  Manage invited professional's profiles and respond to assignment requests with the subcontractors' profiles in your company's unique CV templates. 
   
  Read more about Bizz Subcontractor
 • PRICING
 • BLOG
 • ABOUT
 • HELP CENTER
 • SIGN IN

Analysera beläggningsgraden smartare

Petra Ranhem 20 september 2022
nu kan konsultbolag analysera beläggningsgraden smartare 2023

 

Smartare analys av ditt konsultbolags tillväxtsförmåga.

Ekonomisystemen kan ge bra bild av bolagets nuvarande omsättning och prognos, men beläggningsgrad är den tydligaste indikatorn av ett konsultbolags framtida tillväxt. För att få kontroll på tillväxten vill man veta var tillväxten sker eller inte sker i önskad utsträckning. Det kräver att man gör ett bra analysarbete. T ex fördjupar analysen av beläggningsgraden. 

Utveckla analysen av beläggningsgrad

Vanligt är att titta på beläggningsgrad för hela bolaget samt de olika konsultteamen. Men är det tillräckligt? Tydliggörs nuvarande och framtida riskområden tillräckligt bra? Var har vi en för hög beläggningsgrad eller för låg beläggningsgrad?

Är ni ett konsultbolag med flera kontor och en bred portfölj av konsulter är ort och roll minst lika viktigt att bryta ner beläggningsgraden på och göra en analys. Speciellt inför budgetarbeten, säljstrategier och framtida rekrytering samt om man vill öka bolagets flexibilitet eller prova nya arbetssätt för att skapa en långsiktigt hög och hållbar beläggningsgrad för hela bolaget.

 

Jämföra olika kontors beläggningsgrad

Vilka orter har en högre eller lägre beläggningsgrad? Hur skiljer det sig mellan era olika kontor och orter? 

Är beläggningsgraden hög på en ort, finns det behov av nyrekrytering eller ta hjälp från andra orter för att få en långsiktigt hållbar beläggningsgrad? Frågeställningar att fördjupa kring är t ex:

 • Är det lätt att rekrytera rätt kompetens på orten?
 • Hur kan en lokal kund känna sig trygg med att jobba med konsulter från andra kontor remote? 
 • Behöver era kontor på olika orter samarbeta bättre för en jämnare beläggningsgrad?

Är beläggningsgraden låg på en ort, behöver analysen göras om det är ett tillfälligt eller permanent vikande kundunderlag;

 • Gör konkurrenter ett bättre säljarbete, och med bättre säljfokus från er, kan man motverka en tillfällig svacka?
 • Är det ett permanent vikande kundunderlag, blir frågan om orten har tillräckligt med kundunderlag långsiktigt för att ha ett eget kontor? 
 • Kan konsulterna på denna ort arbeta mer remote för hela bolaget eller specifika orter?

Jämföra olika rollers beläggningsgrad

Vilka roller i bolaget är mer eller mindre efterfrågade? 

Är en specifik rolls beläggningsgrad hög, finns det troligen behov av att öka denna kompetens i bolaget. Men först bör ni analysera om den är tillfälligt hög pga av unikt kundprojekt eller långsiktigt hög pga generellt ökat behov hos kunderna? 

Är behovet långsiktigt hög:

 • Gör en genomlysning av era konsulters kompetens för att se vilka som kan utvecklas till denna roll.
 • Kan vi rekrytera nya konsulter som kan ta eller utvecklas till denna roll?
 • Kan vi stärka upp vårt nätverk med fler underkonsulter med denna roll?
 • Hur arbetar vi för att behålla våra konsulter i denna roll?

 

Är en specifik rolls beläggning låg behövs en analys göras om nivån på beläggningsgraden är låg kortsiktigt eller långsiktigt? Om den tillfälligt är låg pga t ex försenade kundprojekt, där denna roll är kritisk:

 • Hur kan ni öka säljaktiviteter för att hitta ett antal korta projekt för att höja beläggningsgraden för rollen?
 • Stäm av internt ifall konsulten med denna roll kan stötta upp andra projekt under denna eller annan roll?

Om beläggningsgraden är låg långsiktigt för denna roll bör man fördjupa analysen:

 • Finns andra roller som dessa konsulter kan utvecklas mot?
 • Att det finns andra branscher som ditt konsultbolag inte bearbetar idag, där denna roll har hög efterfrågan?

 

Vikten av djup analys

Att kontinuerligt arbeta med beläggningsgraden som KPI ur fler dimensioner ger möjlighet och underlag till att vara mer flexibelt och snabbfotat som konsultbolag. Då minimeras risken att hamna i en situation av för hög eller för låg ohållbar beläggningsgrad.

Gör även kombinerade analyser av beläggningsgraden på ort och roll för att se vilka orter som kan stötta upp andra orter med konsulter i en viss roll. Bygg samtidigt upp era kunders förtroende att en konsult från ert bolag är lika bra oavsett om den finns lokalt på en ort eller arbetar remote. Det ger en bra grund för en långsiktigt hög och hållbar beläggningsgrad.

 

Fem tips för att bli mer agil genom bättre beläggningsanalys

 1. Bestäm hur ofta ditt bolag behöver göra en analys av beläggningsgrad på orts- eller roll-nivå? En gång per år, en gång per kvartal eller oftare? 
 2. Vilka fler vinklar är intressant att bryta ner ditt konsultbolags beläggningsgrad på? Utbildning, certifikat, affärsområde.
 3. Identifiera mer data för att veta om en beläggningsgrad är hög eller låg tillfälligt eller långsiktigt? Vilka parametrar följer ni parallellt idag och vilka behöver ni addera till analysen? 
 4. Vem i bolaget har ansvar för att göra analysen kontinuerligt och kommunicera den internt?
 5. Skapa en tydlig dashboard för ökad transparens mellan team, orter och säljare så att alla kan bidrar till en jämn och hög beläggningsgrad.