Skip to content
 • PRODUCTS

  Bizz Profile

  One hub for all consultant profiles
  Client cohesive offers and overview
  Share CVs online with clients
  Flexible profile presentation   
  Read more about Bizz Profile

  Bizz Planner

  Get up to speed by better planning and overview for your business. It's key to secure long term growth. The module Bizz Planning is designed to help consultant businesses.
   
  By visualizing your business data, the consultant manager, management team, and sales can follow and filter to understand better where to focus their efforts.
   
  Read more about Bizz Planner

  Bizz Subcontractor

  Do you get more inquiries than you can handle and need to find more skilled consultants? A subcontractor network can be the solution. 
   
  Manage invited professional's profiles and respond to assignment requests with the subcontractors' profiles in your company's unique CV templates. 
   
  Read more about Bizz Subcontractor
 • PRICING
 • BLOG
 • ABOUT
 • HELP CENTER
 • SIGN IN

Köpa upp, underkonsult eller att bli uppköpt

Petra Ranhem 24 maj 2022
Uppköp, underkonsult eller uppköpt - tre strategier

Här är tre tillväxtstrategier som blir allt vanligare när organisk tillväxt genom rekrytering blir allt mer tuffare för konsultbolag.

Kombinationen tillväxt genom rekrytering å ena sidan och dagens kompetensbrist å andra sidan är svår. Trots detta är rekrytering fortfarande det recept som många av Sveriges konsultbolag använder när de planerar för tillväxt. Andra bolag inser samtidigt att detta inte kommer fungera och/eller att det tar för lång tid.

Konsultbolag letar efter alternativa vägar för att nå sina tillväxtmål. Under de senaste åren är vanliga strategier att köpa bolag, att bli uppköpt/samgående samt att använda underkonsulter. Det nya är vikten av kontroll över sina kompetenser i bolaget för att lyckas.

 

Uppköp av konsultbolag

Testa modulerStörre konsultbolag köper upp mindre bolag för att snabbt öka antalet konsulter och kunder. Strategierna är olika, flera affärer görs för att bredda portföljen antingen kompetens- och eller marknadsmässigt. Andra är intresserade av bolag med samma kompetens som man erbjuder idag. De gör det främst för att möta behovet av fler konsulter hos sina kunder men även ser att det finns synergier och att arbeta effektivare.

 

Kompetens i en uppköpsstrategi

Vill företaget matcha eller komplettera nuvarande konsulter? För att hitta rätt bolag är det viktigt att man har kunskap om det egna bolagets kompetensprofil både utifrån roll samt även aggregerat vilka kompetenser bolaget har. Lika viktigt är det att ha koll på kompetenserna hos de bolag som man identifierat som intressanta att köpa.  

 

Underkonsultaffär

Build right processes from startAtt växa med underkonsulter blir allt vanligare hos våra kunder. Argumenten för detta är flera, t ex att det kan vara snabbare än att rekrytera (om man ens vill rekrytera), det kan vara för att bredda sin kompetensbas inom områden man inte vill/kan rekrytera och sist men inte minst så är underkonsulter alltid belagda när de är aktiva för er och har alltså ingen kostnad när de inte har uppdrag. Följ upp och mät denna affär på samma sätt som egna konsulter, ett aktivt arbete där denna affär kan vara en egen affärsenhet är framgångsrikt för många av våra kunder.


Kompetens inför underkonsultaffär

För att identifiera vilka underkonsulter som är mest attraktiva och vilka bolaget vill attrahera och bjuda in till sitt underkonsultnätverk, behöver bolaget göra en kompetensgapsanalys. Börja med en gapanalys mellan kundernas nuvarande och framtida behov av kompetenser och de kompetenser och roller ert bolag har idag. 

 

Uppköpt eller samgående

Team growth”If you can’t beat them join them” kan vara en annan strategi. Har ni som bolag stannat av i tillväxtresan? Vinner ni inte de uppdrag som konsulterna vill jobba med? Svårt att rekrytera kompetens som era kunder behöver? Då är risken att fler och fler konsulter slutar och det startar en negativ spiral med fortsatta rekryteringssvårigheter och i förlängningen färre uppdrag. 

En annan orsak kan vara att man som ägare har tagit bolaget så långt som möjligt i denna konstellation. Man har skapat ett bra värde och ett starkt bolag men inser att fortsatt tillväxtresa görs tillsammans med andra. I dessa lägen är ett alternativ att bli uppköpt eller gå samman med annat bolag för att bli starkare enligt devisen 1+1=3. Kompletterande kompetenser och marknader är vanliga orsaker.

Kompetens i förberedelse inför uppköp/samgående 

För att öka eller tydliggöra värdet på ert bolag i denna typ av diskussioner, är det en fördel att ha konsulternas profiler samlade, sökbara och tillgängliga. Att presentera en tydlig sammanställning av kompetens och nivåer samt hur uppdrag och beläggning ser ut framåt. 

 

Var befinner ditt konsultbolag?

 • Lyckas ni med era rekryteringar idag?
 • Vilken av strategierna tror du är mest relevant för ditt bolag? 
 • När gjorde ni en kompetensanalys av ert bolag senast?
 • Vet ni vilken kompetens som era kunder efterfrågar imorgon?

Vill du veta mer om hur Bizzcoo kan stötta bolag med kompetensinveteringar och gapanalyser, boka gärna ett möte med oss.