Skip to content

Tre dimensioner: Nuläge, prognos och historik...

Petra Ranhem 15 november 2021
Bizz Planner har data för realtid, historik och prognos samlat i ett verktyg

Koll på konsultbolagets tillväxt med tre dimensioner av data

Idag har de flesta konsultbolag en bra struktur och process för CV-hantering av sina konsulter eller underkonsulter. Det underlättar att lätt hitta rätt kompetens till ett uppdrag. Men fortfarande är det många konsultchefer och ledningsgrupper som inte enkelt kan svara på: 

  • Ligger vi i takt med planen och når vi målen?
  • Vilka områden finns det en risk att vi tappar fart eller kunder och ej når målen?
  • Har vi rekryteringsbehov och inom vilka områden?

Med ett ökat tempo och hög efterfrågan är det affärskritiskt att har tillgång aggregerad data av kunders engagemang och konsulters status för att kunna följa utveckling och KPI:er. 

Beläggningsplanering med nuläge, prognos och historik...

En grundförutsättning är att ha tillgång till både realtidsdata dvs för nuläge och prognos , men även enkelt kunna jämföra med historisk data. Det ger en bättre möjlighet att överblicka den långsiktiga utvecklingen och se trender.

För att få en relevant och fullständig bild, behöver konsultbolagets ledningsgrupp känna sig trygga i att statistiken är jämförbar:

  • Hur ser konsulternas beläggning ut på individ, team eller gruppnivå? 
  • Hur ser det ut jämfört mellan förra kvartalet, detta kvartal och nästa kvartal? 

Bizz Planner jämför beläggningsstatus idag, framåt och bakåt.

Det är en av anledningarna till att vi har utvecklat Bizz Planner  En modul i Bizzcoos system för konsultbolag, som hanterar kunduppdrag och konsulters beläggning. Bizz Planner har även en statistikdel och ett dashboard där historisk och realtidsdata enkelt ger en dynamisk överblick. 

 

Planerings vy med kund och konsultstatus inkl vilka framtida uppdrag de är offererade på

Bizzcoo Bizz Planner overview assignments

Dynamisk KPI & statistikvy med historisk och realtidsdata.

Bizzcoo Bizz Planner Statistic view no 2Bizzcoo Bizz Planner Statistic view no 1