Tre trender bakom ökat intresse för Competence-as-a-service

Petra Ranhem 7 juli 2021
Tre trender som ökar intresset för competence-as-a-service

Smart använda digitala tjänster löser behoven.

Tre trender som driver nytänket inom konsultbranschen starkt påeldat av effekterna av pandemin där vi har insett att förändra ett invant arbetssätt är enklare än vi tro.  

  1. Konsultbolagens behov av att behålla och utveckla kompetens
  2. Seniora konsulter lämnar för att start eget
  3. Digitala konsultnomaders kunder har mognat

Trender som leder till ett ökat behov av smarta Competence-as-a-Service-tjänster och det är nu ett hett område inom Saas. Bizzcoo är ett av ett flertal nordiska Saas-företag växer starkt i spåren och satsar nu internationellt för att hjälpa konsultföretag att digitalisera sina processer.

 

Trend 1: Fokus på kompetensutveckling.

Idag arbetar konsultbolag allt tydligare med individens kompetensutveckling, annars är risken stor att kompetenta konsulter söker sig vidare. Som konsult vill jag inte vara en resurs som kan sättas in ett uppdrag utan hänsyn till min utveckling. Speciellt i en högkonjunktur då det är brist på flera kritiska kompetenser så behöver företaget värna om att behålla kompetensen in-house.

Utmana dina konsulter för win-win

Att erbjuda konsulterna möjlighet att dokumentera inom vilka kompetenser och områden de vill utveckla sig ger win-win för båda. Det handlar inte om att belägga uppdrag, utan att i vår nuvarande högkonjunktur hitta rätt uppdrag till sina konsulter, uppdrag som utvecklar och utmanar dem”, Mats Kroona CEO Bizzcoo.

Underlätta för konsultsäljarna att erbjuda intressanta och utmanande uppdrag för konsulten.

För att smidigare stödja processerna behöver konsultbolagen investera i smartare CV-hanteringsverktyg, som t ex kan integrera dialogen om önskad kompetensutveckling med CV:t. Enligt Mats Kroon på Bizzcoo så ger rätt Competence-as-a-service-software ett produktivt verktyg för bättre övergripande kompetensanalys, underlätta att dokumentera konsultens önskemål, samt att önskemålen är synligt i CV:t för konsultsäljarna när de är i dialog kring olika uppdrag. Det förenklar möjligheten att erbjuda utmanande uppdrag för konsulten.

 

Trend 2: Seniora konsulter vill ha mer valfrihet

”Jag vill styra över min egen tid, kunna jobba tillsammans med de konsulter som jag gillar och utmanas av och framför allt själv välja de projekt som jag ser jag kan utvecklas i” 

Allt oftare när seniora konsulter lämnar ett stort etablerat bolag hör man denna förklaring. Konsulter med lång erfarenhet och etablerade nätverk väljer allt oftare att bli egenkonsult; för ökad valfrihet kring samarbetspartners, val av uppdrag samt bygga sina egna team av kollegor. Att det är högkonjunktur ökar möjligheten att lyckas och i värsta fall finns det alltid möjlighet att gå tillbaka till ett konsultbolag.

Kan underkonsultaffären vara ett viktigt komplement för att äta kakan och ha den kvar? Breddar man sitt synsätt så kan underkonsultaffären användas för att kunna möta kompetensbehovet hos kunderna men samtidigt vara en smidig lösning för fortsatt samarbete med en senior eller varför inte en junior konsult som vill satsa på att driva eget.  

Använd underkonsultsaffären som en del av er retainstrategi

I Bizzcoo är det lätt skifta konsultens CV:s tillhörighet från att vara konsult på ditt bolag till att vara kopplat till ditt företag som underkonsult. Det är bara en knapptryckning, givet att konsulten har ett bolag. Mats Kroona berättar att det är främst många medelstora konsultbolag som vill komplettera med systemstöd för underkonsultaffären. Smart använt kan det bli mer än bara en win-win utan du kan även enkelt ha kvar din seniora konsult som underkonsult.

 

Trend 3: Digitala konsultnomaders kunder har mognat

Företeelsen med yngre konsulter som vill arbeta från olika ställen i världen är inte ny, men det som har förändrats är att deras uppdragsgivare nu fått en crash-course i att det digitala arbetssättet fungerar.

Remotify är redan idag är ett Competence-as-a-Service-bolag. De har över 8 500 kompetensprofiler på nordiska digitala nomader, gigare och konsulter på distans i Bizz Database, en tjänst som Bizzcoo lanserar hösten 2021. 

Crash-course i ett digitalt och remote arbetssätt.

”Vi erbjuder företag möjlighet att lägga ut uppdrag för vårt nätverk att söka, men främst att företagen kan prenumerera på en eller flera av våra kompetensområden. Då kan de själva gå in och söka i databasen efter kompetens inom t ex IT, marknadsföring eller försäljning," säger Robin Söderström från Remotify. "Vår verksamhet har fått extra skjuts av Corona och alla bolag har lärt sig att det går bra att arbeta remote", avslutar Robin, som idag jobbar ifrån Spanien.

Affärssystem för konsultföretagens behov

Bizzcoo utvecklas kontinuerligt för att möta konsultbranschens trender. Tillsammans med våra kunder och utifrån trendspaningar sätter vi Bizzcoos roadmap för att möta konsultbolagens behov. Vårt mål är att ligga steget före och hjälpa konsultföretagen att inse att de genom att skruva lite på sitt arbetssätt enkelt kan förenkla sin vardag med både produktivitets vinster nöjda konsulter och kunder.

Läs mer om Bizz Profil och Bizz Subcontractor.