Skip to content

Växa med underkonsultnätverk 

Petra Ranhem 13 september 2021
växa med underkonsulter Bizzcoo Bizz subcontractor

Växa med underkonsultnätverk 

 Hur bygger man ett kvalitativt underkonsultnätverk som blir en värdefull del av ditt konsultbolags framtida tillväxt? Under de senaste åren har underkonsultaffären växt markant och är en trend som håller i sig.

Tre strategier för underkonsultaffären

Strategierna för underkonsultaffären hos konsultbolag är olika. Vanligast är att det externa konsultnätverket blir en utökning av företagets konsulterbjudande. Ett annat alternativ är att bolagets primära affärsidé är att erbjuda underkonsulter, man har få eller inga egna konsulter. En trend är att större konsultbolag lägger underkonsultsaffären som ett separat affärsområde.

 

Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i 4 steg

Det finns höga förväntningar hos både underkonsulter, såsom hos kunder, att samarbetet ska vara lika professionellt som om underkonsulten är anställd konsult. För att lyckas bygga hållbart är ett tips att redan i rekryteringfasen bygga in ett valideringssteg, och ett annat tips är att snabbt erbjuda uppdrag för de underkonsulter man rekryterar.

Bizzcoo har tagit fram Bizz Subcontractor, en specifik modul för CV- och Profilhantering för ditt underkonsultnätverkEn viktig fråga hos konsultbolag är en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess  även för underkonsulter. Därför har Bizz Subcontractor redan från start flera kvalificeringsfrågor för att underlätta rekryteringen.

 

INBJUDAN

Inbjudan Bizz SubcontractorBjud in underkonsulter till ert nätverk. En del bolag använder öppen ansökningsförfarande till sitt nätverk som t ex Rebelwork. De använder sig av både länk och QRkod för att bjuda in via sin webb. Men det går lika bra att maila ut exklusivt till intresserade underkonsulter om man inte vill ha ett helt öppet ansökningsförfarande.

Konsulten möter ett enkelt formulär med kvalificeringsfrågor. Konsultbolaget väljer vilka frågealternativ de vill ha för att få en bra första bild av underkonsulten.

 

VALIDERING

10-1Har du en öppen ansökan via webb så kommer personen upp som en ny underkonsult att utvärdera när hen svarat på kvalificeringsfrågorna. Har du bjudit in personen så ändras status från Invited till Scheduled i Bizz Subcontractor när frågorna är besvarade. Nu kan du utvärdera om underkonsulten har rätt profil och och välja att boka tid för intervju.

Företag som rekryterar brett till en kandidatdatabas t ex Whereuare utvärderar att konsulten har rätt typ av profil för deras olika kategorier och accepterar eller rejectar direkt. Läs mer om Whereuare:s resa och upplägg här.  

ACCEPT/REJECT

11-1När underkonsultens underlag, med eller utan intervju, räcker för beslut kan du välja mellan att sätta underkonsultens status som Accept eller Reject och ett mail skickas ut till personen som sökt.

 I Accept-mailet finns en länk för att skapa en fullständig underkonsultprofil. I Reject-mailet tackas personen för att de har sökt men att de tyvärr inte matchar konsultbolaget t ex behov just nu. Båda mailen är anpassningsbara så texten i mailen matchar er tonalitet, varumärke och förutsättningar. 

SKAPA CV

12-1Underkonsulten skapar nu en underkonsultprofil med erfarenheter och kompetens i er företagsspecifika CV-mall. Det visar att underkonsulten är en del av ert bolag när ni matchar underkonsulten mot uppdrag. Du ser enkelt när konsulten senaste uppdaterade mallen samt att underkonsulten är synlig för alla internt som har tillgång till systemet.

 

Bizz Subcontractor - skapat för underkonsultnätverk

Baserat på behoven hos konsultbolag som idag arbetar med eller vill bygga upp ett underkonsultnätverk har Bizzcoo tagit fram en specifik modul Bizz Subcontractor - CV och Profilhantering för ditt underkonsultnätverk

Precis som Bizz Profil CV- och Profilhanteringssystemet för konsultbolagets egna konsulter  är Bizz Subcontractor integrerbart med Bizz Planner för att enklare få en överblick av bemanningsplanering och alla kunder och uppdrag.

Vill du veta mer om Bizz Subcontractor - boka gärna en 30 minuters demo. Välj en tid som passar dig bäst här.