Skip to content
 • PRODUCTS

  Bizz Profile

  One hub for all consultant profiles

  Client cohesive offers and overview

  Share CVs online with clients

  Flexible profile presentation   
  Read more about Bizz Profile

  Bizz Planner

  Get up to speed by better planning and overview for your business. It's key to secure long term growth. The module Bizz Planning is designed to help consultant businesses.
   
  By visualizing your business data, the consultant manager, management team, and sales can follow and filter to understand better where to focus their efforts.
   
  Read more about Bizz Planner

  Bizz Subcontractor

  Do you get more inquiries than you can handle and need to find more skilled consultants? A subcontractor network can be the solution. 
   
  Manage invited professional's profiles and respond to assignment requests with the subcontractors' profiles in your company's unique CV templates. 
   
  Read more about Bizz Subcontractor
 • PRICING
 • BLOG
 • ABOUT
 • HELP CENTER
 • SIGN IN

Hur behålla konsultbolagets tillväxt när kunderna drar ner

Petra Ranhem 20 april 2023
Konsultbolagens nya vardag Back to basic men att bibehålla tillväxt

Konsultbolagens nya verklighet

Det nya ekonomiska läget har påverkat många branscher. Det är tydligt att beteendet hos många av konsultbolagens kunder har förändrats utifrån marknadens nya förutsättningar. Det är svårare att starta nya projekt, tuffare att få igenom beslut att ta in den kompetens de behöver och flera uppdrag avslutas i förtid. Nu gäller:

 • Längre och fler parallella säljprocesser
 • Konsulter tingade parallellt på flera kommande uppdrag
 • Osäkerhet kring hur länge konsulterna är ute på uppdrag

Back to basic och ett öga på framtiden

Vad betyder de nya kraven för ditt konsultbolags arbetssätt, hur behåller företaget sin fortsatta tillväxt även när kunderna drar ner eller saktar in?  

Back to basics och med ett ökat fokus på framtiden sammanfattar behoven utifrån det nya skarpa läget för konsultbolaget. Det tydliggör vad konsultbolaget och alla konsultchefer bör fokusera och prioritera.

Back to Basics:

Det är "back to basic" som gäller, att få det mest basala i konsultverksamheten att fungera så smidigt som möjligt och för att minimera risker och förlorade intäkter.

 • Koll på siffror: Att ha koll på beläggningsgrad, marginaler och andra kritiska KPI:er. Att kunna jämföra med tidigare år, mellan olika orter eller roller.
 • Ökat säljfokus: Att maximera tid för sälj, minimera tid för interna möten och att veta hur många leads som finns i pipen och i vilken fas olika leads finns
 • Riskminimering: Att ha koll på sina konsulter, hur det går på uppdragen samt ha koll på risk för oplanerade förändringar.

Det handlar inte bara om att springa fortare, det handlar också om att arbeta smartare. Att investera i ett systemstöd som spar tid och hjälper bolaget ha koll på kritiska områden.

Bizzcoo APP view 2023 Rätt systemstöd för konsultbolag

Rätt typ av system samlar både konsult- och uppdragsplanering men kan även hantera både prognos och uppföljning i samma verktyg. Att ha allt i samma system är en förutsättning för att ha både historisk och realtidsdata lätt tillgängligt för alla som behöver.

Läs gärna mer om Bizz Planner här

 

Eye on the Future:

Samtidigt krävs det ett konstant öga på framtiden speciellt i kompetensintensiva verksamheter som lever på att leverera färsk kompetens till företag för kritiska projekt. 

 • Vad är era kunders utvecklingsplaner och långsiktiga behov av kompetens
 • Vilka nya områden kan vi profilera oss inom ochvilka behöver nyrekrytera till?
 • Vilken outnyttjade skills och kompetenser har våra konsulter idag och som vi kan hitta nya typer av uppdrag för? 

Hitta balansen mellan kompetens som behövs idag och kompetens som är kritisk i morgon t ex dessa fem områden där utvecklingen och kompetensbehovet är stort. Rekryteringsläget är fortfarande tufft och det är svårt att hitta personer mer rätt kompetens att rekrytera. Konsultbolagen måste fortsätta utveckla sina medarbetare samtidigt som det finns en större risk att man står med fler konsulter som har fått uppdrag avslutade i förtid och inte har nya uppdrag.

Rätt insikter för konsultbolag

Bizzcoo Guide framgångsrikt skillsarbete 2023 - checklista och guide

Att både på kort- och långsiktigt räkna på på bolagets "value of total skill asset" är viktigt att göra innan man tar viktigt beslut. Något som prioriteras och är rätt kortsiktigt kan gå före det som är rätt på längre sikt och därmed riskera framtida framgång.

Kompetens förändras snabbt och blir i många fall snart gammal. Ett framgångsrikt arbete med skills fokuserar både på kort och lång sikt. För företag som vill nå framgång både idag och imorgon är det fokuset viktigare än någonsin tidigare.

Ladda ner guiden "FRAMGÅNGSRIKT SKILLSARBETE 2023"