Skip to content
 • PRODUCTS

  Bizz Profile

  One hub for all consultant profiles
  Client cohesive offers and overview
  Share CVs online with clients
  Flexible profile presentation   
  Read more about Bizz Profile

  Bizz Planner

  Get up to speed by better planning and overview for your business. It's key to secure long term growth. The module Bizz Planning is designed to help consultant businesses.
   
  By visualizing your business data, the consultant manager, management team, and sales can follow and filter to understand better where to focus their efforts.
   
  Read more about Bizz Planner

  Bizz Subcontractor

  Do you get more inquiries than you can handle and need to find more skilled consultants? A subcontractor network can be the solution. 
   
  Manage invited professional's profiles and respond to assignment requests with the subcontractors' profiles in your company's unique CV templates. 
   
  Read more about Bizz Subcontractor
 • PRICING
 • BLOG
 • ABOUT
 • HELP CENTER
 • SIGN IN

Behöver verkligen konsultaffären ett eget system?

Petra Ranhem 2 november 2022

Hur effektiv skulle du uppfatta:

 • En ekonomibyrå utan ett ekonomisystem ?
 • Ett rekryteringsföretag utan rekryteringsplattform?
 • Ett säljbolag utan ett CRM-system?

För att bli framgångsrik, jobba effektivt och underlätta medarbetarnas vardag behöver ett bolag verksamhetsnära verktyg som stöttar verksamhetens nyckelprocesser. Ekonomi behöver ett ekonomisystem, sälj ett CRM-system och för konsultaffären borde ett konsultsystem vara ett måste. 

Är dagens lösning optimal?

Idag träffar vi inte bara mindre bolag men även stora bolag med konsultverksamhet som saknar ett verksamhetsnära konsultsystem. En lösning som förenklar arbetet med de dagliga arbetsuppgifterna för nyckelprocesserna i konsultaffären. 

För att lösa behovet använder man andra enheters system, eller har ett egenbyggt system som ofta inte utvecklas, eller förlitar sig på en mappstruktur för alla konsulters CV (och att alla sparar den senaste versionen rätt). Vanligt är också traditionella excelsnurror för beläggningsplanering där det är svårt att se om alla har fyllt i rätt information och när denna information uppdaterades.

Ofta har ett bolag skapat ett arbetssätt som fungerade när de var få men har inte reflekterat om det är optimalt och framtidssäkert för dagens behov och hur man skulle kunna förenkla och förbättra dagens arbetssätt.

Höja effektiviteten?

I framkant ligger mellanstora konsultbolag. De kan tydligt se hur bolagets effektivitet förbättras med ett bra stöd och det leder till bättre marginaler och resultat. Dvs desto hög nyttjandegrad av konsultsystem desto bättre resultat pga effektivitetshöjningar. 

Konsultbolaget Zington insåg att det gick åt för mycket intern tid till avstämningar mellan ledare och säljare inför tillsättning av konsulter på uppdrag. Efter att de satsat på ett verktyg för uppdrags- och beläggningsplanering, kan de idag svara sina kunder med bättre matchning betydligt snabbare. Zington kortade sina svarstider med 50 procent. 

Konsultchefen med andras system?

Hos större konsultbolag som saknar ett professionellt konsultsystem, får andra enheters system vara konsultchefens verktyg för sitt dagliga arbete och behov av att hitta data, information, följa upp etc. Och man kommer en bra bit men inte hela vägen eftersom de systemen har haft helt andra syften när de skapades.


Konsultaffärens flöde old school-1

Sälj & CRM

Säljteamet har ett CRM-system för att stötta säljprocessen - här finns bra kundinformation kanske även kundavtal och ibland läggs information om uppdrag här. CRM-systemet saknar möjlighet att se vilka konsulter som har vilken kompetens och hur länge de är ute på uppdrag. 

 

Ekonomi & ERP-system

Ekonomi behöver ekonomi/ERP-system för bokföring, fakturering, lönehantering mm. Till faktureringen är ofta tidsrapportering för konsulter kopplat, även här finns kunddata och kanske kundavtal. Här finns även bra möjligheter att ta fram ekonomiska prognoser och rapporter. Men har de som behöver utanför ekonomi har möjlighet att enkelt arbeta i t ex prognos och rapportverktyget eller tidsrapporteringen?

 

HR & HR-system

HR behöver rekryteringssystem för rekrytering av nya medarbetare och HR-system för att hantera alla medarbetardata. HR system har någon typ av medarbetarprofil med rollbeskrivning men saknar ofta möjligheten att söka efter medarbetarens kompetenser. CV-hantering är ofta i PDF format vilket gör det svårt att uppdatera efter nytt uppdrag eller vara sökbara. HR har processer för medarbetardialoger och kompetensutveckling men det saknar transparens för det är bara chefen och medarbetaren som ser slutresultatet. I HR-systemen finns bra verktyg för personalrelaterade prognoser och rapporter. Men det blir svårt att se vilka kompetenser som är mest efterfrågade och hur många medarbetare som behöver kompetensutvecklas.

Konsultaffären utan eget system?

Utmaningen för de som arbetar med konsultaffären, men inte har ett eget verksamhetsnära system, blir att få till ett smidigt sätt att arbeta. Det tar extra tid att leta information och arbeta i olika system. Speciellt då alla ofta inte har samma tillgång till de olika systemen. Det blir mer komplext att ta fram uppföljning, prognoser för t ex KPI som beläggningsgrad.  

Idag, när marknaden för smarta digitaliserade lösningar som underlättar arbetsdagen för medarbetarna och styrningen för ledningen bara ökar, så kommer konsultbolag som inte tagit steget behöva ställa sig frågan:

Hur effektivt är ett konsultbolag utan ett verksamhetsnära konsultsystem med t ex uppdragshantering, beläggningsplanering kombinerat med CV-databas?

 

Byt inte, addera helhet. 

Konsultaffärens flöden-1Det handlar inte om att byta arbetssätt eller de system som bolaget använder idag och är till stor nytta för kollegor. Addera ett stödsystem för de konsultnära behoven. Skapa ett nav kring konsultaffären och integrera de andra systemen genom API:er. 

Bizzcoo stöttar alla delar av konsultaffären och har API:er för att integrera med andra viktiga system för bolaget. Boka gärna en demo så berättar vi mer.