Skip to content
 • PRODUCTS

  Bizz Profile

  One hub for all consultant profiles

  Client cohesive offers and overview

  Share CVs online with clients

  Flexible profile presentation   
  Read more about Bizz Profile

  Bizz Planner

  Get up to speed by better planning and overview for your business. It's key to secure long term growth. The module Bizz Planning is designed to help consultant businesses.
   
  By visualizing your business data, the consultant manager, management team, and sales can follow and filter to understand better where to focus their efforts.
   
  Read more about Bizz Planner

  Bizz Subcontractor

  Do you get more inquiries than you can handle and need to find more skilled consultants? A subcontractor network can be the solution. 
   
  Manage invited professional's profiles and respond to assignment requests with the subcontractors' profiles in your company's unique CV templates. 
   
  Read more about Bizz Subcontractor
 • PRICING
 • BLOG
 • ABOUT
 • HELP CENTER
 • SIGN IN

Konsultsystem & konsultchef hör ihop

James Stikå 3 maj 2023

Varför behöver både konsulter och konsultchefen ett konsultsystem?

Om du är en person som är involverad i projektplanering & hantering av kompetens vet du hur viktigt det är att vara proaktiv, effektiv och informerad. Samma sak gäller för dina konsulter. Du och konsulterna behöver därför en plattform som håller de organiserade.

Fem viktiga anledningar till att använda ett konsultsystem

1. Använd ett konsultsystem för tids-, resurs och kompetensplanering

När du leder ett team av konsulter kan det vara svårt att hålla koll på alla aktiviteter. Du vill se till att dina medarbetare är produktiva, men också att de arbetar med rätt saker vid rätt tidpunkt.

Med ett konsultsystem kan du hantera dina konsulters tid och resurser för projekt. Detta ger dig mer kontroll över hur dina konsulter spenderar sina dagar, vilket i sin tur gör att du kan planera bättre för framtida projekt eller uppdrag.

2. Hur kartlägger du kompetens idag?

Som konsultchef har du ansvaret att se till att ditt team har de nödvändiga kompetenserna för att framgångsrikt leverera projekt till kunderna. Hur gör du det idag?

 • Hur håller du koll på dina konsulters kompetenser?

 • Hur identifierar eventuella luckor som behöver fyllas?

 • Hur arbetar du tillsammans med konsulten för att utveckla de områden konsulterna själva vill utvecklas inom?

Med en plattform för hantering av skills & kompetenser som också fyller konsultaffärens behov blir det enkelt att kartlägga kompetens.

3. Ett konsultsystem kan hjälpa dig att identifiera dina behov

En sådan platform hjälper dig att:

 • Enkelt hantera teamets skills och kompetenser.
 • Ha ett bibliotek över ditt bolags specifika kompetenser som krävs för projekt eller kund.
 • Tilldela team-medlemmar intressanta uppdrag baserat på erfarenhet och önskade utvecklingsområden.
Rätt system kan hjälpa dig att identifiera luckor i ditt teams kompetenser och ge underlag för framtida kompetensutveckling. Allt för att både idag och långsiktigt få ditt team att leverera de bästa möjliga resultaten till kunderna.

4. Effektiv uppsättning hjälper dina konsulter & dig

Minska administrativa fel genom att ha all information på en plats. Med hela bolagets skills och kompetenser på en plats kan du enkelt hitta rätt person för varje uppdrag även utanför ditt team.

Du och dina kollegor sparar både tid och pengar genom färre interna avstämningsmöten och kan snabbare svara kundernas förfrågan, hantera kundernas förväntningar och leverera högkvalitativt arbete i tid.

5. Bättre insyn i din konsultverksamhet

Att ta med sig:

En konsultchef har många ansvarsområden, men med rätt verktyg kan de effektivisera sitt arbete och uppnå bättre resultat. Du kan använda ett konsultsystem för kompetenshantering och hålla koll på dina anställdas kompetens och till och med upprätta utbildningsplaner.

Ett sådant system automatiserar flera viktiga delar som annars skulle ta mycket tid i anspråk. Det hjälper också till att bilda en bro mellan chefer och anställda!

Ta tag redan nu!

Om du som konsultchef vill förbättra ditt teams prestation och effektivisera ditt arbete, överväg att använda en plattform som Bizzcoo för hantering av skills & kompetens. Det är en liten investering som kan göra en stor skillnad för framgången med dina projekt och nöjdheten hos dina kunder.

Boka demo för att komma igång redan idag!