Skip to content
 • PRODUCTS

  Bizz Profile

  One hub for all consultant profiles

  Client cohesive offers and overview

  Share CVs online with clients

  Flexible profile presentation   
  Read more about Bizz Profile

  Bizz Planner

  Get up to speed by better planning and overview for your business. It's key to secure long term growth. The module Bizz Planning is designed to help consultant businesses.
   
  By visualizing your business data, the consultant manager, management team, and sales can follow and filter to understand better where to focus their efforts.
   
  Read more about Bizz Planner

  Bizz Subcontractor

  Do you get more inquiries than you can handle and need to find more skilled consultants? A subcontractor network can be the solution. 
   
  Manage invited professional's profiles and respond to assignment requests with the subcontractors' profiles in your company's unique CV templates. 
   
  Read more about Bizz Subcontractor
 • PRICING
 • BLOG
 • ABOUT
 • HELP CENTER
 • SIGN IN

Bizz Lab - Insikter om kompetens och konsultbolags vardag

Welcome to the Bizz Lab - our blog with insights and inspiration. Hear our customer and experts share their experiences and ideas.

När bolagets experter är en del av produkten

Read More

Latest Posts

Konsultsystem & konsultchef hör ihop

Varför behöver både konsulter och konsultchefen ett konsultsystem? Om du är en person som är involverad i projektplanering & hantering av kompetens vet du hur viktigt det är att..

Read More

Hur behålla konsultbolagets tillväxt när kunderna drar ner

Konsultbolagens nya verklighet Det nya ekonomiska läget har påverkat många branscher. Det är tydligt att beteendet hos många av konsultbolagens kunder har förändrats utifrån..

Read More

Fem områden som sätter skills på företagens radar 2023

Kompetens och skills i fokus Ökat fokus på kompetens och skills är en av de tydligaste trenderna i näringslivet,  av flera anledningar. Men det är inte bara bristen på teknisk..

Read More

Top 5 soft skills som är viktiga för alla bolag - Bizzcoo

Soft Skills - hur kan det hjälpa företaget? Soft skills är färdigheter som efterfrågas i alla yrken. Det kan beskrivas som ens personliga egenskaper eller personlighetsdrag. Vill..

Read More